Yetkinlik ve Beceriler CV’de Nasıl Yer Alır? Önemi Nedir? - Pera Passage

Yetkinlik ve Beceriler CV’de Nasıl Yer Alır? Önemi Nedir?

İçindekiler

Yetkinlik Nedir?

Yetkinlik, Latince bir kelime olan Curriculum Vitae (CV) yani özgeçmiş içerisinde önemli bir konudur. Bireyin bir konuda yetkinliği, becerileri ve performansı, işi alıp almayacağı konusunda bilgi verir. Edinilen bilgi ve beceriler, yetkinliğe dönüştürüldüyse, iş operasyonlarında personelden maksimum verim almaya yardımcı olur.

İşe alım sürecinde her CV’de aranılan ve bakılan Yetkinlik kavramı nedir ve nasıl hazırlanır yakından bakalım.

Yetkinlik Nedir?

Yetkinlik, bireyin aldığı eğitim sonucunda elde ettiği belge ile bir konu veya konular üzerinde uzmanlık almasıdır. TDK (Türk Dil Kurumu)’na göre Yetkinlik kavramı kısaca “Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal ve mükemmeliyet” olarak verilmiştir. Bir konuda yetkinlik elde edebilmek için konu hakkında eğitim almak ve eğitim sonucuna göre bir belgeye sahip olmak gereklidir.

İşi, görevi veya uzmanlık gerektiren bir alanı yapabilmek için bireyin ilgili konu üzerinde bilgili ve deneyimli olması gereklidir. Bilgi ve deneyim ise yetkinlik ile belgelenmektedir. İş dünyasında yetkinlik kavramı ise CV’de yazılabilecek bilgi ve deneyimleri kapsar.

İş dünyası içerisinde yetkinlik kavramı;

 • Bilgi,
 • Beceri,
 • Performans,
 • İlgili konuda çalışma geçmişi,
 • Tutum,
 • Davranış,
 • Performans gerektirir.

CV’de hazırlanan yetkinlik kavramı, iş dünyasında bilgi ve tecrübe olarak görülürken kamu personeli başvurularında belge olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yetkinlik Çeşitleri Nelerdir?

Yetkinlik çeşitleri bireyin başvuru yaptığı iş koluna göre becerileri barındırır. Sosyal, teknik veya görevsel gibi kolları olan yetkinliğin, iş faaliyet alanına göre tercih sebebi olabilir. Yetkinlik beklentisi ise yetkinlik çeşitlerine göre seçilir ve karar verilir. Bireyin sahip olduğu yetkinlik, beklentileri karşılıyorsa iş başvurusu olumlu sonuçlanacaktır.

İş kollarında CV’ye eklenen yetkinlik çeşitleri.

 • Temel yetkinlik
 • Fonksiyonel yetkinlik
 • Mesleki yetkinlik
 • Görevsel yetkinlik
 • Sosyal yetkinlik
 • Teknik yetkinlik

Temel yetkinlik çeşitleri, öğrenmeye açık olma; yüksek iletişim gücü, ikna kabiliyeti, kurumsal farkındalık, olgun davranış ve tutumu içerisinde barındırır. Ölçülebilir, geliştirilebilir ve gözlemlenebilir olan yetkinlikler, işe girerken sahip olması gereken bir nitelik olarak öne çıkar.

Önerilen İçerik  PDKS Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Temel Yetkinlikler Nelerdir?

Temel yetkinlikler, işletmenin vizyon ve misyonu kapsamında personel değerlendirme kılavuzunu değişim; işbirliği ve iş yönetimi türlerinde tek çatı altına toplayan yetkinlik çeşitidir. Bir işletme de temel olarak yetkinlik beklentileri bulunur. Analitik düşünme, müşteri servisi, bilgisayar becerisi ve iletişim gücü, temel yetkinliklerde yer alır.

Her işletmenin beklentisi olan temel yetkinlikler arasında;

 • Bilgi paylaşımı,
 • Güçlü iletişim,
 • Hızlı ve analitik karar verme,
 • Öğrenme motivasyonu,
 • Çalışkanlık,
 • Kurallara itimat etme yer alır.

Fonksiyonel Yetkinlikler Nelerdir?

Fonksiyonel yetkinlik bir bireyin veya bir iş gücünün belirli bir görev veya rol için gereken beceri, bilgi ve deneyime sahip olma durumunu ifade eder. Kişinin belirli bir işlevi etkili bir şekilde yerine getirebilme kabiliyetini yansıtır.

Yetkinlik çeşidi, mesleki alanlara özgüdür ve belirli bir pozisyonun gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan beceri setini içerir. İş dünyasında, CV veya özgeçmişte belirtilen fonksiyonel yetkinlikler, bir kişinin iş başvurusunda bulunduğu pozisyon için uygunluğunu ve niteliklerini vurgular.

Fonksiyonel olarak ifade edilen yetkinlik;

 • Proje planlama ve takip yetkinliği,
 • Ekip yönetimi ve iletişim yetkinliği,
 • Bütçe yönetimi ve finansal analiz yetkinlikleri,
 • Risk değerlendirmesi ve sorun çözme yetkinliğini içerisinde barındırır.

Yetkinlik Neden Önemlidir?

Yetkinlik, bireylerin veya iş gücünün belirli görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilmek için sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenekleri ifade ettiği için önemlidir. Yetkinliği olan bir personel, iş performansını artırır; işe uyum sağlar, sürekli gelişime teşvik eder ve işletme kârlılığını artırır.

Şirketin vizyonunu ve misyonunu gerçekleştirmede etkili bir rol oynar. Şirket içinde bir ortak dil oluşturarak iletişimi güçlendirir. Doğru kişinin doğru pozisyona yerleştirilmesini sağlar. Başarı kriterlerini belirler ve buna göre performans ölçütleri oluşturur.

İşletmelerde objektif bir bakış açısıyla personel alımı yapmak ve çalıştırmak çok önemlidir. Yetkinlik kavramı pozisyon için beklentileri net bir şekilde belirleyerek iş tanımlarını güçlendirir. İşe alımda beklenen yetkinliklere uygun adayların tespit edilmesini sağlar. Mülakatlarda subjektiviteyi azaltarak objektif bir değerlendirme sunar.

Önerilen İçerik  Puantör Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Olunur?

CV Yetkinlik Örnekleri

CV’lerde bulunan yetkinlik ve beceriler, hangi kurum veya kuruluşa başvuru yapılıyorsa iç süreçlerine göre düzenlenmelidir. Her iş, operasyonel olarak farlı beceriler ve yetenekleri bünyesinde barındırır. Dolayısıyla, iş ilanında istenilen yetkinlikler de işe göre çeşitlilik göstermektedir.

Öne çıkan CV yetkinlik örnekleri.

Araştırma Görevlisi Yetkinlik Örneği

 • Bilgisayar becerisi
 • Veri Toplama
 • Bilimsel Deney
 • Kritik Düşünce
 • Veri Analizi
 • Veri Yorumlama
 • Röportaj/İnceleme ve Yorumlama

Proje Yönetimi Yetkinlik Örneği

 • Scrum, Agile ve Waterfall gibi Metodolojiler
 • Kanban Panoları
 • Risk Değerlendirmesi
 • Bütçe Yönetimi
 • Zamanlama
 • Jira

Yazılım Sektörü Yetkinlik Örneği

 • Adobe Kreatif Paketi
 • Microsoft Office Paketi
 • G-Suite (Google Dokümanlar, Drive ve Google E-Tablolar)
 • İşletim Sistemleri Bilgisi (MacOS, Windows, Linux)
 • İletişim Platformları (Skype, Slack, Microsoft Teams, Zoom)
 • Takım Yönetimi Yazılımı (Jira, Trello)

Veri Analizi Yetkinlik Örneği

 • Microsoft Excel
 • Veri Görüntüleme
 • Veri Temizleme
 • Veri İşleme
 • SQL ve NoSQL
 • MATLAB
 • Piton

Şirket Personel Yetkinlik Örneği

 • İş başvuru sistemi
 • Risk değerlendirmesi
 • E-Posta taslağı hazırlama
 • Reklam ve pazarlama
 • Ölçüm, çıkarım ve tahmin
 • Güçlü iletişim dili
 • Sosyal medya yetkinliği
 • Takım çalışmasına uyumluluk

Yetkinlik nedir ve nasıl hazırlanır içeriğimizde CV’de yetkinlik konusuna değinildi.

Benzer Gönderiler

Puantör, kamu veya özel sektörde çalışan personelin çalışma saatini ve faaliyetlerini kaydeden kişilerdir. Puantör olarak görev alan personel, çalışanların mesai...

PDKS, rekabetçi sektörde hizmet veren işletmeler için önemlidir. Her sektörde olduğu gibi ithalat ve ihracat alanında faaliyet gösteren işletmeler, personellerini...

Ziyaretçi takip programları, iş yerlerindeki ziyaret yönetimini dijitalleştiren yazılım çözümleridir. Pera Passage gibi bir program olan ziyaretçi takip yazılımları, iş...

Demo Talebi