Oryantasyon Nedir? Oryantasyon Eğitimi Ne Demek? - Pera Passage

Oryantasyon Nedir? Oryantasyon Eğitimi Ne Demek?

İçindekiler

Oryantasyon Nedir?

Oryantasyon, zaman ve mekân fark etmeksizin uyum için gereklidir. Yönlendirme veya yön verme anlamlarına da gelen Oryantasyon sözcüğü, doğru anlaşılamadığı için işletme verimliliğini düşürmektedir. Bir işletmenin kazançlarında, personellerin uyumlu; yetkin ve bir saatin teknik parçaları gibi çalışması etkilidir.

Oryantasyon ve Oryantasyon eğitimi, işletmenin kazançları üzerinde nasıl etki sahibi olabilir? Personeli işe alıştırmak veya maksimum verim almak için Oryantasyon konusuna yakından bakalım.

Oryantasyon Nedir Örnek?

Oryantasyon kısaca, yeni bir sürece alışması, etkili bir şekilde çalışabilmesi ve uyum sağlaması için verilen eğitimdir. Fransızca “Orientation” sözcüğünden Türkçeye geçen Oryantasyon, iş terimi içerisinde uyum, teorik bilgiler ve işe alışma anlamlarına gelir. Temelde Oryantasyon, işe yeni giren personele, işe uyum sağlayabilmesi için yönlendirme, klavuzluk etme, uyum sağlama ve yön verme amacı taşır.

İş sürecinde Oryantasyon yönetimi, çalışanların iş operasyonlarındaki verimi artırdığı gibi personeller arasındaki uyumu da sağlar. İşletmenin başarısı, personellerin durumuna bağlı olduğu düşünülürse, oryantasyonun işletme için önemi anlaşılır.

Bir işletmenin verdiği Oryantasyon nedir başlıklı dönem eğitimine örnek.

 • Pozisyona bağlı olarak yapılacak işler listesi ve tanım.
 • İşlerin nasıl yapılacağına yönelik yönergeler.
 • Sipariş varsa teslim tarihleri ve yönetimi.
 • İş arkadaşları, ekip kurma ve tanışma.
 • Kullanılacak kaynaklar ve yöntemler.
 • Bağlı kalınması gereken kurallar ve serbest bırakılan alanlar.
 • Ön plana çıkarılması gereken beceriler.

Her işletmenin iş operasyonları farklı olduğu için verilen Oryantasyon teknik ve yöntemeri de farklılık gösterir. Genel itibariyle Oryantasyon eğitiminden yukarıdaki beceriler taslak olarak istenir ve işe göre geliştirilir.

Oryantasyon Ne İşe Yarar?

Alışma sürecinin etkili bir yönetim biçimi olarak değerlendirildiğinde, oryantasyon eğitimi, işe yeni başlayan bireylerin kendilerini yabancı bir ortamda ve aşina olmadıkları bir süreçte bulmalarına karşı en sağlıklı çözümdür.

Önerilen İçerik  Özlük Dosyası Nedir? Nasıl Hazırlanır? Tüm Evraklar

Bu süreçte, yeni çalışanlara rehberlik edilmediği takdirde, yalnızlık duygusu artabilir ve bu durum, bireylerin içine kapanmalarına neden olabilir. Kafalarında beliren soruları sormaktan çekindikleri için yanlış adımlar atabilirler.

Şirketlerin yeni çalışanlarına oryantasyon eğitimi sunarken özenle seçilmiş rehberlerle desteklemesi büyük önem taşır. Bu sayede, yeni çalışanlar ofise, iş yapış şekillerine ve sorumluluklarına hakim bir şekilde sisteme entegre olabilirler.

İş Oryantasyonu Nedir?

İş oryantasyonu, bir çalışanın yeni bir işe başladığında kuruma hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlayan ve iş ortamına uyumunu destekleyen bir eğitim sürecidir. Bu süreç, genellikle işe yeni başlayan personelin şirket kültürü, politikaları, iş süreçleri ve beklentileri hakkında bilgi edinmesine odaklanır. Çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir rehberlik ve bilgi paylaşımı sürecidir.

İş oryantasyonunun temel amacı, yeni çalışanların kendilerini hızlı ve etkili bir şekilde şirket içinde entegre etmelerine yardımcı olmaktır. Bu süreç, genellikle işe yeni başlayanların karşılaşabileceği soruları yanıtlamak, şirketin misyonunu ve vizyonunu aktarmak, işyeri politikalarını anlatmak ve iş süreçlerini detaylandırmak gibi unsurları içerir. Yeni çalışanların takım üyeleri ve yöneticileriyle tanışmalarını, iletişim becerilerini geliştirmelerini ve şirket kültürüne uyum sağlamalarını destekler.

Oryantasyon Haftası Nedir?

Oryantasyon haftası, bir işe yeni giren personelin ilk hafta işe uyum sağlaması için verilen eğitim dönemidir. Genellikle iş sürecine bağlı olarak 1 gün veya 1 hafta olarak ayarlanır. Yeni personelin işe uyum sağlaması, ekibini tanıması ve hangi işi nasıl yapacağını öğrenmesi için verilir.

Oryantasyon haftası, işe yeni giren personelin işe başlama gününden itibaren ilk hafta içerisinde başlar. Oryantasyon haftası zamanı, iş başlama süreci itibariyle ilk haftadır. Personelin işe alışması, verimli olması ve öğrenmesi için ilk hafta Oryantasyon sürecini geçirmesi gereklidir.

Önerilen İçerik  Ziyaretçi Takip Programı Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır?

İşletmenin başlangıç maliyetlerini azaltmak, hataları minimum düzeyde tutmak ve personelden maksimum verim almak için Oryantasyon süreci dikkate alınmalıdır. İş, sahada öğrenilir ancak oryantasyon süreci ile teorik bilgilerin aktarılması çok önemlidir. Personel, teorik bilgileri pratiğe geçirmeye başladığında, diğer deneyimli personellerden geri kalmaması gereklidir.

Oryantasyon Eğitimi Kimlere Verilir?

Oryantasyon eğitimi;

 • İşe yeni başlamış personele,
 • Departman değişikliklerinde,
 • Yeni hizmet alanlarında,
 • Kural değişikliklerinde,
 • Yoğun geçmesi düşünülen dönem öncesinde bulunan tüm personellere verilir.
 • Oryantasyon eğitimi, yeni bir unsura veya şarta uyum sağlaması gereken pozisyonda bulunan tüm personellere verilebilir.

Oryantasyon eğitimi, şirkette yeni bir pozisyona başlayacak bireylere gerekli bilgileri sunarak, rahat ve etkin bir şekilde işlerine adapte olmalarını sağlamak üzere planlanmış bir eğitim programıdır. Bu etkili oryantasyon süreci, yeni çalışanları yeni iş ortamlarına hazırlayarak, onların daha rahat hissetmelerine destek olur.

Oryantasyon Süreci Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Oryantasyon eğitimi veya oryantasyon süreci, yeni bir ortama giren personelin iş verimliliğini, elde tutma oranını ve yapılan işin işletme kârlılığına pozitif etkisini artırabilir. Çoğu işyeri tarafından önemsiz görülen Oryantasyon süreci, aslında işin daha pozitif yönde yapılabilmesi ve kalifiye eleman yetiştirilmesi için oldukça önemlidir.

Bir Oryantasyon süreci hakkında işletmenin bilmesi gereken teknik detaylar.

 • Personelin işyerinde rahatlığını yüzde 22,
 • Üretkenliğini yüzde 78,
 • Ekip çalışmasını ve iletişimini yüzde 92,
 • Personelin işte kalması yani işverenin elde tutma oranını yüzde 84’e çıkarır.

İşletmenin uygulayacağı Oryantasyon programı, yeni personelin işe hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlar ve dolayısıyla verimliliğini artırır. Deneyimsiz ve kıdemsiz bir personelin, kariyer basamaklarını hızlı çıkmasına etki eder. Kendini geliştiren personel, işletmeye maksimum fayda sağlar ve iş operasyonlarının sonuçlarının pozitifliğini artırır.

Benzer Gönderiler

Ziyaretçi takip programları, iş yerlerindeki ziyaret yönetimini dijitalleştiren yazılım çözümleridir. Pera Passage gibi bir program olan ziyaretçi takip yazılımları, iş...

SWOT analizi sayesinde işletmenizi güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Organizasyonunuzun bir pozisyon karşısında avantajlarını ve dezavantajlarını görmek için SWOT kullanabilirsiniz. Güçlü yönler,...

PDKS, rekabetçi sektörde hizmet veren işletmeler için önemlidir. Her sektörde olduğu gibi ithalat ve ihracat alanında faaliyet gösteren işletmeler, personellerini...

Demo Talebi