Bordro Nedir? Ne İşe Yarar? Örnek Hesaplama - Pera Passage

Bordro Nedir? Ne İşe Yarar? Örnek Hesaplama

İçindekiler

Bordro Nedir?

Bordro nedir nasıl hesaplanır içeriğimizde, Bordro hakkında bilgi vereceğiz. Her işveren, personeline 1 aylık çalışmasının karşılığı olarak bir ücret ödemektedir. Maaş olarak adlandırılan bu ücret, belge olarak Bordro şeklinde düzenlenmektedir. Vergiler, kesintiler ve ödenen maaş gibi personel dokümanlarını barındıran belge, periyodik olarak çalışma süresince doldurulmaktadır.

Bordro Nedir?

Bordro kısaca işverenin çalışana bir aylık çalışmasının karşılığı olarak verdiği maaşı ve kesintileri gösteren kanunlarla belirlenmiş bir belgedir. İşveren ve personel için güvence kaynağıdır. Personel çalışmaya devam ettikçe maaş alacağı için periyodik olarak düzenlenir.

Bordro olarak ifade edilen kavram, hem personel hem de işveren için ayrı olarak işlenmektedir. Bordro çatısı altında maaş bordrosu ve ücret bordrosu olmak üzere iki farklı belge bulunmaktadır. Maaş bodrosu, her maaş döneminde hem işveren hem de personel için ayrı olarak düzenlenir. Ücret bodrosu ise, İşçi Kanunu’na göre çalışanın özel bilgilerine göre maaş ödemesini yapıldığı gün ve ilgili ticari döneme göre doldurulur.

Maaş veya ücret bodrosu için farklı hesaplama yöntemleri kullanılır ve farklı şekilde doldurulur.

Bordro Ne İşe Yarar?

Bordro, her bir çalışanın brüt ve net ücret bilgilerini içerir. Brüt ücret, çalışanın vergiler ve diğer kesintiler öncesindeki toplam ücretini temsil ederken, net ücret ise tüm kesintiler düşüldükten sonraki işçinin eline geçen miktarı gösterir. Bu bilgiler, işçinin maaşını anlamak ve değerlendirmek adına önemlidir.

Belge de, çalışanlarına ek sosyal haklar veya yardımlar sunabilir. Bordro, bu tür ödemeleri de gösterir. Örneğin, yemek yardımı, yol yardımı gibi ek ödemeler bordro üzerinde ayrıca belirtilir. Her ayın sonunda veya başında, çalışanların o dönemdeki performanslarına göre ücret ve diğer ödemelerin hesaplandığı bir belge olarak güncellenir.

Bordro, iş dünyasında şeffaflığı artırarak çalışan memnuniyetini sağlamak, finansal kayıtları düzenlemek ve işverenin mali yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmak açısından kritik bir öneme sahiptir. Hem işverenin hem de çalışanın haklarını koruyan bu belge, güvenli ve adil bir iş ilişkisinin temelini oluşturur.

Önerilen İçerik  Özlük Dosyası Nedir? Nasıl Hazırlanır? Tüm Evraklar

Bordro Nasıl Hesaplanır?

Bordro hesaplaması asgari ücretle çalışanlar ve ücretlilere göre bordro parametreleri veya vergi oranlarıyla yapılır. Asgari ücretle çalışan bir birey, aldığı aylık net ücret; kesintiler ve dahil olduğu vergi birimi farklıdır. Ücretlilerim ise aldığı maaş ve vergi birimine göre hesaplaması yapılır.

Bordro hesaplaması kesintiler dâhilinde;

 • Kesintilerin toplamı = SGK işçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi,
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı şeklinde yapılır.

Bordro hesaplaması yapılırken gelir vergisi istisna kalemleri.

 • Çocuk yardımı (0-6 yaş)
 • Çocuk yardımı (6 yaş üzeri)
 • Yemek ücreti
 • Yol yardımı
 • Kreş ve gündüz bakım evi yardımı

Gelir vergisi istisna kalemlerine ve ilgili yasalara göre bordro hesaplaması.

 • SGK işçi payı
 • İşsizlik sigortası işçi payı
 • Gelir vergisi kesintisi
 • Damga vergisi kesintisi
 • Net ücret tutarı
 • SGK işveren payı
 • İşsizlik sigortası işveren payı
 • Toplam maliyet ve ödenen ücret

Bordro hesaplaması, SGK işçi payı ile başlayıp sigortasızlık işveren payı ile sonuçlanan karmaşık bir hesaplama metodu ile ortaya çıkarılmaktadır. Bordro hesaplaması için örneği inceleyerek yüzdelik oranları görebilirsiniz.

Bordro Hesaplama Örneği

Bordro hesaplama örneği, asgari ücret ve ücretliler olmak üzere iki tanedir. Asgari ücretle çalışan personel ve işveren için ayrı olarak düzenlenir. Hesaplaması her iki taraf için farklıdır. Vergi kesintileri ve dahil oldukları pay oranlarıyla birbirinden ayrışırlar.

Asgari ücret ile çalışanlar için bordro hesaplama örneği.

Asgari Ücret Bordro Örneği

Brüt ücret11.402,00 TL 
SGK İşçi Payı (yüzde 14)     1.596,28 TL  
İşsizlik Sigortası İşçi  114,02 TL  
Gelir Vergisi Kesintisi  0
Damga Vergisi Kesintisi  0
Net Ücret9.691,70 TL 
SGK İşveren Payı (yüzde 15,5) 1.767,31 TL 
İşsizlik Sigortası1.767,31 TL 
İşveren Payı (yüzde 2)200,16 TL
Toplam Maliyet12.398,05 TL 

Tablo alt bilgi: Asgari Ücret Bordro Örneği

Önerilen İçerik  Ziyaretçi Takip Programı Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır?

Maaş Bordrosu Nasıl Alınır?

Maaş bordrosu, asgari ücretle çalışan özel sektör ve kamu personeli için devletin sunduğu E-Devlet dijital platformundan alınır. Özel sektör çalışanları, çalıştığı kurumun insan kaynakları veya muhasebe departmanından da maaş bordrosu talebinde bulunabilir.

E-Devlet üzerinden maaş bordrosu (e-bordro) nasıl alınır?

 • E-Devlet sistemine girişi yapılır.
 • Kurumlar bölümünden Hazine ve Maliye Bakanlığı seçilir.
 • Açılan pencerede bordro bilgilerine göre istenilen maaş bordrosu alınır.

Sistem üzerinden 657 sayılı kanuna tabi kamu personeli ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personeller e-bordro bilgilerine ulaşabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan personeller, E-Devlet üzerinden maaş bordrosu görüntüleyemiyorsa çalıştığı birime başvuru yapmalıdır.

Bordro Kısaltmaları Nelerdir?

Bordro kısaltmaları, e-bordro veya bordro bilgilerinde fazla yer kaplamaması ve karışıklığa neden olmaması için tercih edilmektedir. Kısaltmaların anlamlarını bilmeyenler için bordro okumak veya kontrol etmek oldukça zor olmaktadır. Kesinler, ödenen ücretler ve teknik bilgiler, personellerin kafasını karıştırabilir veya anlaşılmaz hale getirebilir.

Bordro içerisinde kullanılan kısaltmalar.

 • EK: Fazla mesai, ikramiye, prim vb.
 • GVİ: Gelir vergisi indirimi
 • SM: SGK matrahı
 • SK: SGK kesintisi
 • İS: İşsizlik sigortası kesintisi
 • BES: Bireysel emeklilik sigortası kesintisi
 • KES: Diğer kesintiler
 • VM: Vergi matrahı
 • KVM: Kümüle vergi matrahı
 • GV: Gelir vergisi
 • VO: Gelir vergisi oranı
 • DV: Damga vergisi
 • PEK: Prime esas kazanç

Bordro nedir içeriğimizde Bordro’ya dair tüm bilgiler verildi.

Benzer Gönderiler

Yetkinlik, Latince bir kelime olan Curriculum Vitae (CV) yani özgeçmiş içerisinde önemli bir konudur. Bireyin bir konuda yetkinliği, becerileri ve...

Oryantasyon, zaman ve mekân fark etmeksizin uyum için gereklidir. Yönlendirme veya yön verme anlamlarına da gelen Oryantasyon sözcüğü, doğru anlaşılamadığı...

Puantaj, firma veya işletmelerin en önemli kaynağını oluşturan insan gücüne entegre edilmesi gereken bir sistemdir. Lokasyon bazlı ziyaretçi takip, çalışan...

Demo Talebi