SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır? Örnekleri - Pera Passage

SWOT Analizi Nedir?

İçindekiler

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi sayesinde işletmenizi güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Organizasyonunuzun bir pozisyon karşısında avantajlarını ve dezavantajlarını görmek için SWOT kullanabilirsiniz. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin gözler önüne serildiği analizlerle, dört sütunlu bir tablo oluşturabilirsiniz.

İşletme kararlarını pozitif yönde değiştirerek SWOT analizi ile geleceğe yön nasıl verilir inceleyelim.

SWOT Analizi Nedir?

SWOT analizi kısaca bir kuruluş veya bireyin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditlerini gözler önüne seren analiz tekniğidir. SWOT açılımı da İngilizce dilinde Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Güçlü ve zayıf yönler iç analiz; tehditler ve fırsatlar ise dış analiz tekniği olarak SWOT analizi çatısında birleşir.

Bir kuruluş veya organizasyon, karar verme aşamasında ne gibi teknikler kullanıyor olabilir? Evet, pek çok analiz ve değerlendirme metodu bulunuyor ve sayıları oldukça fazla. Ancak SWOT olarak ifade ettiğiniz pazarlama, değerlendirme veya analiz tekniği, 4 yönlü bir tablo vermektedir.

SWOT analizi açılımı olan;

 • Strengths (Güçlü Yönler),
 • Weaknesses (Zayıf Yönler),
 • Opportunities (Fırsatlar)
 • Threats (Tehditler), kurum veya kuruluşu 4 farklı yönden analiz eden bir tekniktir.

Tekniğin kullanılması, kurum veya kuruluşa fayda sağladığı gibi girişimciler için de oldukça önemlidir.

SWOT Analizi Neden Önemlidir?

İşletmeler, kuruluşun ürün veya hizmetlerinin pazardaki performanslarını çeşitli metotlarda ölçmeye çalışmaktadır. SWOT,  iç analiz olarak Weaknesses (Zayıf Yönler), Strengths (Güçlü Yönler) ve dış analiz olarak Threats (Tehditler) ve Opportunities (Fırsatlar) ile 4 farklı sütunda analiz imkanı verir.

Rekabetçi bir pazarda SWOT analizi kullanılmadan diğer işletmeler ile mücadele etmek oldukça zordur. SWOT hem iç hem de dış analiz sunduğu için doğru bir şekilde yapılandırıldığında çeşitli iyileştirmelerin daha hızlı yapılmasını sağlar.

SWOT analizi, işletme liderlerine kuruluşlarının başarıları, zorlukları ve stratejik yönleri hakkında önemli bir bakış açısı sunan etkili bir araçtır. Bu analiz, bir şirketin iç ve dış faktörleri değerlendirerek, güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, karşılaştığı fırsatlar ve tehditleri anlamalarına yardımcı olur.

Önerilen İçerik  PDKS Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Bireyler için de geçerli olan bu yöntem, kişisel hedeflere odaklanan bir SWOT analizi ile benzer bir avantaj sağlar. Kişi, kendi güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, karşılaştığı zorlukları belirlemek ve mevcut veya potansiyel fırsatları değerlendirmek adına değerli içgörüler elde eder.

SWOT Analizi Ne İşe Yarar?

Bir kurum veya kuruluşa uygulanan SWOT analizi, organizasyonun zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini görmesine yarar. İç analiz ve dış analiz olarak 2 farklı yönde toplamda 4 sütunluk bir grafikle organizasyonun mevcut durumunu ortaya çıkarır. Böylece geleceğe yön vermek için SWOT analizi içerisinde yer alan veriler kullanılabilir hale gelir.

Kurum veya kuruluşlarda SWOT analizi ne işe yarar?

 • Hedeflere ulaşma yolunda stratejiler oluşturmada rehberlik eder.
 • Arkadaşlarından ve meslektaşlarından öne geçme potansiyeli sunar.
 • Şu anda başarı yolculuğundaki konumunu net bir şekilde gösterir.
 • Belirlenen hedeflere ne kadar yaklaşıldığını ölçme imkanı sağlar.
 • Kariyer, yaşam ve kişisel gelişimine katkıda bulunur.
 • Gerçek benliğini daha iyi anlamanı destekler.
 • Güçlü yönleri artırırken zayıf yönleri azaltma konusunda yardımcı olur.
 • Yumuşak ve zor becerilerini keşfetmende ve geliştirmende rehberlik eder.
 • Tercihlerini ve kişisel özelliklerini anlama sürecini kolaylaştırır.
 • Tutumlarına, yeteneklerine ve kapasiten üzerine odaklanmayı sağlar.

SWOT ile elde edilen veriler çok çarpıcı değil mi? İşletmenize SWOT yapmak ve önemli detayları kavramak için örneklere göz atabilirsiniz.

SWOT Analizi Ne İçin Kullanılır?

SWOT analizi veya analiz tekniği, kurum; kuruluş veya bireylerin karar ve geleceğe yönelik plan aşamalarında güçlü ve zayıf yönlerini görüp fırsatlar ve tehditleri değerlendirmesi için kullanılır. SWOT analizi tekniği ile güçlü yönler (Strengths), zayıf yönler (Weaknesses), fırsatlar (Opportunities) ve tehditler (Threats) değerlendirilir.

Organizasyon için önemli kararlar alınacağı zaman SWOT analizi kullanılır: fırsatlarla birlikte tehditler güz yüzüne çıkarılır. İşletme, iç analizde güçlü ve zayıf yönlerini belirledikten sonra dış analizde fırsatlar ve tehditlerin değerlendirilmesi için kullanılır.

Önerilen İçerik  Ziyaretçi Takip Programı Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır?

SWOT Analizi Ne Zaman Yapılır?

SWOT olarak bilinen analiz, işletmelerin stratejik planlama süreçlerinin bir parçası olarak düzenli aralıklarla yapılır. Belirli zamanlarda ve durumlarda uygulanması, işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına, iç ve dış çevrelerindeki değişimlere uyum sağlamalarına yardımcı olur.

SWOT analizi;

 • Stratejik planlama süreci,
 • Yeni proje veya hizmet,
 • Ürün lansmanları ve tanıtımlar,
 • Rekabetin arttığı aralıklı dönemler,
 • Stratejik revizyonlar,
 • Finansal belirsizlikler,
 • Ekip değişikliği dönemlerinde yapılır.

Kısaca SWOT analizi, işletmenin her önemli karar alması gerektiğinde belirli aralıklarla yapılması gereklidir. Kesin yapılması gereken bir zaman yoktur ancak belirli dönemlerde esnek bir yaklaşımla tekrar yapılması veya güncellenmesi gereklidir.

SWOT Analizi Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi, bir organizasyonun veya bireyin içsel güçlü ve zayıf yönlerini ile dışsal fırsatlar ve tehditleri değerlendirmek amacıyla kullanılan kapsamlı bir planlama aracıdır. Stratejik planlama süreçlerinde önemli bir rol oynar ve etkili kararlar almak için değerli içgörüler sunar. Her işletmeye özgü olarak SWOT analizi yapılmalı ve organizasyon yapısına göre kişiselleştirilmelidir.

SWOT analizi yapılırken dikkate alınması gereken ögeler.

 • Organizasyonun güçlü yönleri ve yetenekleri nelerdir?
 • Hangi alanlar zayıf yönlerini oluşturmaktadır?
 • İşletmeye uygun fırsatlar var mı veya takip ediliyor mu?
 • Piyasa rekabet düzeyi nedir ve bir tehdit var mı?
 • Veriler analiz ediliyor mu ve ölçeklendiriliyor mu?
 • Analiz sonuçlarına yönelik strateji geliştirilen birim var mı?

Temelde 4 ögeye dayalı SWOT analizi, sağlam bir planlama ve değerlendirme süreci sağlar. Bu nedenle düzenli aralıklarla güncellenmelidir. Elde edilen içgörüler, stratejik kararlar almak, hedeflere ulaşmak ve sürekli iyileştirmeler yapmak için değerli bir temel oluşturur.

SWOT Analizi Örnekleri

İş dünyasında ve kişisel gelişimde etkili kararlar alabilmek veya rekabet avantajı elde etmek için SWOT analizi etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Organizasyonlar, pazar koşulları ve rekabetin hızla değiştiği günümüzde SWOT Analizi’ni kullanarak içsel ve dışsal faktörleri bir araya getirirler.

Önerilen İçerik  Puantaj Nedir? Cetveli Nasıl Hesaplanır?

Örneğin, bir şirketin SWOT Analizi’ne başlamak için öncelikle içsel güçlü yönlerini gözden geçirmesi gerekir. Belki de yüksek kaliteli ürünleri, güçlü bir marka itibarı, etkili bir yönetim ekibi veya mükemmel müşteri ilişkileri gibi unsurlar bu güçlü yönleri temsil eder.

Kişisel ve işletme bazında SWOT analizi örnekleri nedir yakından bakalım.

Kişisel SWOT Analizi Örnekleri

Kişisel olarak yapılan SWOT analizi, bireyin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, karşılaştığı fırsatları ve tehditleri daha rahat görmesini sağlar. Kişisel gelişim hedeflerini belirlemek, kariyer planlaması yapmak veya güçlü yönleri kullanarak zayıf yönleri geliştirmek gibi amaçlar için kullanılabilir.

Kişisel olarak hazırlanan SWOT analizi örneği.

Güçlü Yönler (Strengths)Zayıf Yönler (Weaknesses)
İyi iletişim becerileriTeknoloji konusunda sınırlı bilgi
Liderlik yetenekleriZaman yönetiminde zorlanma
Yaratıcı düşünmeÇabuk sıkılan yapı
Güçlü ağ kurma becerisiÇatışma yönetiminde zayıf
Fırsatlar (Opportunities)Tehditler (Threats)
Yeni eğitim fırsatlarıİş değişiklikleri
Endüstri trendlerini takip etmeEkonomik belirsizlikler
Networking etkinlikleriRekabetin artması
Yeni projelerde yer almaKişisel sağlık sorunları

Tablo, kişisel SWOT analizi yapmak isteyen bireyin zayıf yönleri, güçlü yönleri, fırsatlar ve tehditlerine göre yeniden revize edilmeli ve ölçeklendirilmelidir. SWOT analizleri, kişiye veya kuruma özel yapılır ve dolayısıyla tablo unsurları değişiklik gösterebilir.

İşletme SWOT Analizi Örnekleri

Kişisel olarak kurgulanabilen SWOT analizi, işletme için daha fazla öneme sahiptir. İşletmeler, pazarlardaki fırsatları ve tehditleri SWOT analizi ile görebildiği gibi ayrıca güçlü veya zayıf yönlerini de geliştirmek için avantaj elde edebilir.

Fiziksel ve dijital hizmet veren bir işletme için SWOT analizi örneği.

Güçlü Yönler (Strengths)Zayıf Yönler (Weaknesses)
İyi bir marka itibarıYüksek işletme maliyetleri
İnovasyon ve Ar-Ge kapasitesiSınırlı pazarlama kaynakları
Etkili yönetim ekibiStok yönetiminde zorluklar
Güçlü müşteri ilişkileriÇalışan motivasyonunda dalgalanmalar
Fırsatlar (Opportunities)Tehditler (Threats)
Yeni pazarlara açılma fırsatlarıHızla değişen pazar talepleri
Dijital pazarlama stratejileriYüksek rekabet düzeyi
Stratejik iş ortaklıklarıEkonomik belirsizlikler
Yatırım yapma fırsatlarıTeknolojik ilerlemelere ayak uydurma zorluğu

Bir işletmenin içsel ve dışsal çevresini anlamasına ve stratejik hedeflere ulaşmak için uygun stratejileri belirlemesine yardımcı olan SWOT analizi, işletme dinamiklerine göre kurgulanmalıdır. Böylece işletmelerin kendi iç dinamiklerini ve dış çevrelerini anlamalarına, güçlü yönlerini maksimize etmelerine ve zayıf yönlerini geliştirmelerine yardımcı olarak stratejik bir çerçeve sunar.

Benzer Gönderiler

Bordro nedir nasıl hesaplanır içeriğimizde, Bordro hakkında bilgi vereceğiz. Her işveren, personeline 1 aylık çalışmasının karşılığı olarak bir ücret ödemektedir....

Puantaj, firma veya işletmelerin en önemli kaynağını oluşturan insan gücüne entegre edilmesi gereken bir sistemdir. Lokasyon bazlı ziyaretçi takip, çalışan...

PDKS, rekabetçi sektörde hizmet veren işletmeler için önemlidir. Her sektörde olduğu gibi ithalat ve ihracat alanında faaliyet gösteren işletmeler, personellerini...

Demo Talebi